Khóa lạ 5: Wise padlock.

Loại khóa này thấy xuất hiện tại Saigon vào những năm 1970-1980. Và hiện giờ rất hiếm khi gặp.Khóa sử dụng bi hình ống, gồm 3 ống: trống trong, ống giữa và ống ngoài. Răng chìa có nhiệm vụ đẩy 3 ống đó cho đến 1 vị trí thích hợp, ta xoay  thân khóa để mở khóa.

Wise11
khóa Wise và lỗ tra chìa
wise lock01
khóa Wise nhìn ngang
Wise key
Chìa khóa Wise
wise phôi
Phôi chìa Wise
Wise13
Khi khóa mở, thân khóa xoay vòng
Wise12
Khi khóa mở, thân khóa xoay vòng

Khóa Wise lock thuộc dạng dễ mở và dễ làm chìa. Chỉ cần người thợ khóa hiểu rõ cơ cấu và cơ chế vận hành của nó.

 

 

 

Leave a Reply