cây gạt tạo lực (cây Z)

Cây tạo lực nhỏ, 10.000 VND/1 cây
Cây tạo lực nhỏ, 10.000 VND/1 cây
Cây tạo lực lớn không rãnh, 20.000VND/cây
Cây tạo lực lớn không rãnh, 20.000VND/cây
Cây tạo lực lớn có rãnh,25 000VND/cây.Thích hợp sử dụng cho các khóa có lỗ cắm chìa cong và mỏng, có rãnh trái hoặc phải

 

2 comments

Leave a Reply