Khóa lạ 8: khóa 2 ruột, 16 bi.

Trước tình hình xã hội , xe máy ngày càng mất nhiều, trộm đạo hoành hành ngày càng tinh vi, và để đối phó, người ta nghĩ đến một loại khóa có 2 ổ bi. Loại khóa này sử dụng để khóa dĩa thắng xe máy. Khóa có 2 ruột, nằm trong 2 ổ bi. Mỗi ổ bi có 8 bi, lỗ chìa hình tròn và có 2 lỗ nằm song song nhau. Điều đặc biệt để ổ khóa này gây khó khăn cho đạo chích là 2 ổ bi song song và liên kết với nhau. Muốn mở được ta phải xoay cùng lúc 2 chìa. Do đó bộ chìa khóa phải có sự liên kết giữa 2 chìa với nhau bằng bánh răng khi mở 2 chìa sẽ quay đồng bộ với nhau.

Khóa xuất xứ từ TAIWAN.( Hiện chưa thấy trên thị trường VN)khóa 2 nòng01 khóa 2 nòng02 khóa 2 nòng03 khóa 2 nòng04

Leave a Reply