Category: Đồ nghề thợ khóa

9 cay 0

bộ mở khóa căn bản 9 cây

Sử dụng làm đồ nghề cho thợ khóa. Nhưng với những dân nghiệp dư, bộ căn bản 9 cây có thể là một công cụ vừa để tiêu khiển giúp nâng cao kỹ năng, rèn luyện...

12295458_434473190092683_8591785800843582279_n 0

Cảo nắp khóa tay nắm.

Loại khóa nắm tròn thường được lắp ở cửa phòng nội ốc. Loại này thường có yếu điểm là chốt cò. Và cây cảo này giúp ích cho thợ khóa rất nhiều trong việc...