Category: Đồ nghề thợ khóa

Herty-gerty 0

dụng cụ cắt chìa 7 bi”Herty-Gerty”USA

Herty-Gerty là một công cụ nhỏ gọn,cơ động,giống như công cụ”Code cutting tubular key”đã được giới thiệu. (xem link: http://suakhoa.vn/do-nghe-tho-khoa/dung-cu-cat-chia-7-bi.html. Đây là một sản phẩm xuất xứ Virginia, USA,giá tại gốc là 365,75 USD,  hiện...