siêu thủ thuật mở khóa.

Khóa vi tính là một loại khóa sử dụng bi trụ và có lỗ dẫn bi thẳng góc với rãnh chìa làm tăng độ khó cho những thợ khóa muốn mở nó. Nói đến chìa vi tính thì hầu hết thợ khóa non tay đều kiêng dè. Tuy nhiên có một cao thủ đã sáng tạo 1 cách mở nhanh cho loại này. Video dưới đây là minh họa cho phương pháp đó.Vì lý do an ninh xã hội, chúng tôi không tiết lộ gì thêm. Những thợ khóa muốn tìm hiểu thêm xin liên lạc với  chúng tôi.

( Đây là sáng kiến của một thợ khóa cao thủ tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.)

Leave a Reply