Móng tay thép (shim)

Các miếng “móng tay thép” được thiết kế để sử dụng trên khóa treo với chốt gọng sử dụng lò-xo (bóp gọng tự động). Nói chung, nó sử dụng hiệu quả hơn với các loại khòa rẻ tiền có đường kính lỗ gọng trên thân khóa lớn hơn đường kính gọng.. Các khóa đắt hơn được thiết kế trên máy móc và công nghệ cao hơn nên sai số của gọng khóa và lỗ gọng nhỏ hơn. Do đó ta không thể chèn móng tay thép vào được.

Tác động của shim là chêm vào khe hở giữa gọng và lỗ gọng, xoay 180 độ để nhấn ép chốt gọng và vô hiệu hóa chốt gọng.

móng tay thép
móng tay thép, bộ 10 móng 100.000 VND, còn hàng

Móng tay thép hay miếng “shims” thường được dùng để mở các ổ khóa số dạng tròn (thường có hiệu Master)

master combi
Master combination lock

master combi2

shim1 shim2

 

 

 

 

One comment

Leave a Reply