One comment

  1. Anh Hòa ơi ! em muốn mua bộ mở khóa can bản GOSO thì lam sao anh ? em đặt hàng anh giao qua hay em qua bên anh mua trực tiếp luôn vậy anh ?

    Cám ơn anh !

Leave a Reply