Khóa lạ 1: khóa mặt quỷ.(monster face lock)

p2sASr9

Do độ”dữ dằn” của nó và nếu nhìn trực diện vào lỗ khóa thì trông đúng như mặt quỷ nên người ta mới đặt tên nó như vậy.2

Nhưng,dù là quỷ dữ dằn nhưng cuối cùng các locksmith cũng chinh phục được nó.

Leave a Reply