Kềm cắt chìa LISHI

suakhoa.vn xin giới thiệu với các bạn thợ khoá một kềm chuyên dụng để cắt chìa khoá,rất tiện dụng để cắt chìa ,sao chìa

kềm cắt chìa LISHI, 900.000 VND
kềm cắt chìa LISHI, 900.000 VND, còn hàng
lưỡi cắt chìa bằng thép gió trui cứng
lưỡi chìa bằng thép gió trui cứng
kềm cắt chìa KLOM, Korea
kềm cắt chìa KLOM, Korea giá 1.250.000 VND đặt hàng

One comment

Leave a Reply