công cụ mở khóa xe hơi LISHI MIT11,MAZ24(bài 19)

36/ MIT11:    MITSUBISHI,SOUEAST.

MIT11, 2 trong 1
MIT11, 2 trong 1, giá 950.000 VND đặt hàng

Mitsubishi

  • Colt (1999 đến 2000)
  • Eclipse (1996 đến 2000)
  • Lancer (1996 trở đi)
  • Mirage (1996 đến 2002)
  • Outlander (2003 trở đi)
  • Pajero (1999 đến 2005)

 

 

 

 

37/ MAZ24:       MAZDA,SOUEAST,

lishi-maz24
lishi-maz24

 

Leave a Reply