bộ 3 cây mở khóa 7 bi

7 bi H&H
3 cây mở 7 bi: H&H Taiwan (chưa biết giá)
7 bi
cây mở 7 bi China ,200.000 VND, còn hàng

bo-7-bi 2

bộ 7-bi
3 cây mở 7 bi made in China, có 3 cỡ : 7.0mm, 7.5mm, và 7.8mm.( bán lẻ 200.000 VND)
IMG_20140508_082618
bộ 3 cây mở 7 bi Taiwan (không bán lẻ,650.000 VND,           còn hàng

Leave a Reply