Dụng cụ lấy chìa gãy.

là 1 dụng cụ không thể thiếu của thợ khóa chuyên nghiệp.nhiều trường hợp thợ khóa cũng “pó tay”vì chìa gãy nằm quá sâu do người dùng vô tình đẩy vào sâu thêm, hoặc do cố gắng moi chìa ra bằng dụng cụ không phù hợp.

Bộ lấy chìa gãy made in China gồm có: 6 cây cán nhựa có móc  và 4 cây dạng dây bằng thép có gai ngược như móc câu,khi cắm sâu vào mẩu chìa gãy rất dễ dàng nhưng khi kéo ra thì những móc gai ngược sẽ bấu vào mảnh gãy đẻ kéo ra.

Bộ lấy chìa gãy Klom, made in Korea: gồm 8 cây cán nhựa xanh  với nhiều cỡ độ dày khác nhau ,và 4 cây dạng dây có gai ngược.

 

broken key
bộ lấy chìa gãy made in China, 80.000 VND,hết hàng

 

bộ lấy chìa gãy KLOM,Korea
bộ lấy chìa gãy KLOM,Korea 170.000  180.000 VND còn hàng

IMG_20140307_123052

 

Và sau đây là cách sử dụng.

 

Leave a Reply