danh sách đăng ký tham gia tất niên 2016:

1/ Pleiku Thanh Tuấn 09 11111.02
2/ Thợ Khóa Diễn Châu sdt 0935626226
3/ Tac Lam 098 246 7275
4/ Hoàng-Biên Hòa 090 920 2507
5 Mr Khương-Saigon 090 374 6465
6/  Hòa Thành-Saigon Q8-090 775 6465
7/ Trần văn Tân-Q10 0122 313 1077 ( 2 vé)
8/ Du-Gò Vấp 097 447 5903 (2 vé)
9/ Cường-Q10 0169 451 8032
11/ Thọ-Cam ranh 097 329 0277
12/ Hòa-Cam Ranh 090 536 8185
13/ Thiện-Q11 012 177 09784..

14/ Đỗ quốc Phát-Đồng Tháp 094 903 3700
15/ Sửa khóa đồng hới- quảng bình 01688688099
Xin mời các bạn hãy mau đăng ký tham gia, mại dzô một năm mới có một lần.

Leave a Reply